Lovpligtige angivelser

GTI (Gestion Textile Internationale),
bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers
Aktiekapital på 160.000 €,
Nummer i handels- og selskabsregistret i Paris: 329 151 849,
Momsregistreringsnummer: FR21329151849
Tlf.: 33 (0)1 53 45 20 12,
info@moondreamwebstore.com,

Vært: NBS System
140 Bd Haussmann 75008 Paris – Frankrig
Tel : +33 1 58 56 60 82

 Indledning

Nærværende generelle salgsbetingelser ("Generelle Betingelser") er indgået mellem GESTION TEXTILE INTERNATIONALE (”Selskabet”) og enhver fysisk ikke handelsdrivende person ("Brugeren"), som ønsker at gennemføre et køb på Hjemmesiden (herefter kaldet "Parterne").

Parterne er enige om, at deres indbyrdes forhold udelukkende styres af nærværende Generelle Betingelser.

Enhver Bruger kan til enhver tid få kendskab til de Generelle Betingelser på hjemmesiden http://www.moondreamwebstore.fr redigeret af Selskabet ("Hjemmeside").

Disse Generelle Betingelser kan være genstand for ændringer, de gældende betingelser er dem, der er anført på Hjemmesiden den dag, hvor du indgiver din bestilling. De meddeles til Brugeren, som accepterer dem ved indgivelse af bestilling.

 

 

1. FORMÅL

De Generelle Betingelser har til hensigt at definere de nærmere salgsbestemmelser mellem Selskabet og Brugeren efter indgivelse af bestilling på Hjemmesiden og indtil eftersalgsservice, inklusiv betaling og levering.

 

 

2. PRODUKTER

Produkterne, som er underlagt nærværende Generelle Betingelser, er dem, der er vist på Hjemmesiden og som sælges og fremsendes af Selskabet ("Produkterne"). De tilbydes så længe lager haves.

Produkternes væsentlige egenskaber (kvalitative og kvantitative) er beskrevet og præsenteret så præcist som muligt på Hjemmesiden. Hvis der findes fejl eller udeladelser vedrørende deres præsentation, kan Selskabet dog ikke drages til ansvar herfor.

Vi har gjort os store anstrengelser for at sikre, at fotoene af Produkterne, som findes på Hjemmesiden, gengiver bedst muligt de originale Produkter. Der kan dog findes visse forskelle, blandt andet på grund af de tekniske begrænsninger i forbindelse med farvegengivelse på Brugernes IT-udstyr, således at Selskabet ikke kan drages til ansvar for forskelle, som det ikke er skyld i, eller ubetydelige forskelle.

 

 

3. PRISER

De viste priser på Produkterne på Hjemmesiden er anført i Euro inklusiv alle franske afgifter. De omfatter MOMS og eventuelle gældende reduktioner den dag, bestillingen indgives.

For kunder, der er bosat i Schweiz, omfatter prisen ikke toldafgifter samt diverse afgifter i forbindelse med fakturering af toldafgifter.

Produkternes pris er anført uden leveringsomkostninger (omkostninger i forbindelse med behandling af bestilling, indpakning, porto og eventuel returnering). Leveringsomkostningerne præciseres på bestillingskuponen, før godkendelse af bestilling.

Selskabet kan ændre Produkternes pris på et vilkårligt tidspunkt. Det er dog ikke muligt at ændre prisen, når Brugeren har godkendt bestillingen.

Der oprettes en regning for alle bestillinger, som fremsendes til Brugeren via e-mail.

 

 

4. BESTILLING

4.1 Forudgående identificering af Brugeren

Før indgivelse af en første bestilling skal Brugeren følge fremgangsmåden for oprettelse af en kundekonto, som anført på Hjemmesiden.

For at indgive en bestilling skal Brugeren identificere sig med sin e-mail adresse eller kundenummer og adgangskode.

Hvis Brugeren har glemt sin adgangskode, kan han/hun bede om at få den tilsendt ved at gå ind på sin kundekonto og klikke på "Glemt adgangskode". Derefter vil adgangskoden blive sendt til den e-mail adresse, som Brugeren har oplyst ved sin tilmeldelse.

Brugeren kan også kontakte Kundeservice på 33 (0)1 53 45 20 12, pris for et lokalt opkald, for at bede om fremsendelse af adgangskoden til sin e-mail adresse.

4.2 Indgivelse af bestilling

Brugeren skal være mindst atten (18) år og have den påkrævede retslige status til at indgive og betale en bestilling eller være i besiddelse af en tilladelse, der giver ham/hende mulighed for at indgive og betale en bestilling og kunne dokumentere denne tilladelse på ethvert tidspunkt, hvis Selskabet anmoder herom.

Brugeren indgiver sin bestilling på Hjemmesiden ved at følge den forudsete og forklarede fremgangsmåde på Hjemmesiden: Tilgængelig 24 i døgnet og i ugens 7 dage med undtagelse af eventuelle afbrydelser blandt andet på grund af vedligeholdelse eller force majeure. Brugeren skal vælge en leveringsadresse for Produkterne, der nødvendigvis skal ligge i et land omfattet af artikel 6.1 nedenfor. Hvis det ikke er tilfældet vil bestillingen blive afvist.

I overensstemmelse med artikel 1369-5 i fransk borgerlig lovbog om indgåelse af en elektronisk aftale, kan Brugeren se de nærmere detaljer i sin bestilling (Produkt, varenummer, antal, enhedspris) og den samlede pris og korrigere eventuelle fejl. Brugeren skal kontrollere sin bestillings nøjagtighed, før den bekræftes ved hans/hendes accept. En bekræftet bestilling er ensbetydende med en accept af de solgte Produkters pris og beskrivelse. Enhver bestridelse af dette punkt behandles inden for rammerne af en eventuel bytning og de nævnte garantier i artikel 8 nedenfor. Selskabet kvitterer for modtagelse af bestillingen, så snart den er indgivet, ved fremsendelse af en e-mail.

Hvis et produkt ikke er på lager ved indgivelse af en bestilling, vil Brugeren blive underrettet herom med e-mail af Selskabet.

I visse tilfælde, blandt ved manglende betaling, forkert adresse eller et andet problem på Brugerens kundekonto, forbeholder Selskabet sig ret til at spærre Brugerens bestilling, indtil problemet er løst.

Hvis Brugeren har spørgsmål i forbindelse med opfølgning af bestilling, kan han/hun se sin kundekonto på Hjemmesiden eller ringe til 33 (0)1 53 45 20 12.

 

 

5. BETALINGSBESTEMMELSER

Betalingen sker i euro og efter Brugerens valg med kreditkort:

 • Carte Bleue, Visa, Mastercard.
  Brugerens bankkonto debiteres, når bestillingen godkendes.
  Med denne type betaling bruger Selskabet et fjernbetalingssystem og en kryptering af dataene i SSL (Secure Socket Layer). Det betyder, at betaling med kreditkort ikke sker på Selskabets servere, men direkte på serverne forbundet med Selskabets bank (Crédit du Nord) under sikrede forhold. Det er en garanti for, at det kun er vores bank, der kender numrene på dit kreditkort.
 • med PAYPAL (kun disponibel for en levering i hovedlandet Frankrig eller Monaco).
  Hvis Brugeren vælger at betale via PayPal, vil han/hun automatisk blive ført over til sin PayPal konto. Når Paypal betalingen er godkendt, kan Brugeren afslutte sin bestilling på Hjemmesiden.

Hvis Produkterne ikke er på lager eller udsolgte, vil kun beløbet for de reelt fremsendte Produkter blive debiteret.

 

 

6. LEVERING

6.1 Leveringens geografiske zoner

De solgte Produkter på Hjemmesiden kan leveres i hovedlandet Frankrig, Schweiz, Monaco, samt alle medlemslandene i den Europæiske Union.

6.2 Leveringsbestemmelser

Leveringen sker på den Brugers adresse, der er anført i kundekontoen. eller på den leveringsadresse som denne kunde har anført i bestillingskuponen i Hovedlandet Frankrig eller ethvert andet land omfattet af artikel 6.1.

Vi leverer ikke til Postboks-adresser.

Leveringsomkostningerne beregnes i forhold til produktets vægt og leveringsstedet. De oplyses til Brugeren, før den endelige godkendelse af Bestillingen.

Du vil modtage en e-mail med et tracking-nummer, så du kan følge pakkens fremsendelse.

-Chrono Classic Europa

1. Vores fragtmand gør et første forsøg på at levere pakken. Hvis du ikke er hjemme, vil han lægge en pakkeseddel.
2. Han vil gøre et andet forsøg allerede næste dag. Hvis du ikke er hjemme, vil han lægge en pakkeseddel. Fragtmandens nummer står på sedlen, så du kan aftale et tidspunkt, der er belejligt for dig.
3. Endelig vil fragtmanden gøre et tredje forsøg på levering efter aftale. I modsat fald skal du selv afhente pakken på fragtmandens lager.
Pakken vil blive returneret til os efter 7 dage.

Leveringsfrist
Hurtig levering af din pakke på mellem 2 og 4 dage til de 27 europæiske lande.

Firmaet kan ikke drages til ansvar for forsinket levering og de konsekvenser, som det kan medføre.

 

 

7. FORTRYDELSESRET OG BYTNING

7.1 Fortrydelsesret (udelukkende for leveringer i Europa)

Alle Produkter, som leveres i Europa, kan være genstand for en tilbagebetaling på betingelse af at de er intakte, komplette, indpakket i den oprindelige emballage, at det varmelimende bånd ikke er brugt og at fakturaen for køb medfølger.

I medfør af artikel L.121-20 i den franske forbrugerlovgivning, råder Forbrugeren over en fortrydelsesret på fjorten (14) hele dage efter datoen for modtagelse af Produkterne. Denne fortrydelsesret gælder også for produkter på udsalg, genbrugsprodukter eller udlagrede produkter. I denne tidsfrist kan Brugeren returnere Produkterne til Selskabet uden at give en begrundelse hertil og uden at betale en bøde til følgende adresse: GTI - Moondream, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Frankrig. Brugeren skal dog oplyse pr. telefon 33 (0)1 53 45 20 12, at han/hun har til hensigt at returnere Produktet og returnere Produktet inden for den nævnte tidsfrist. Brugeren skal varetage udgifterne i forbindelse med en returnering og han/hun vil ikke få dem refunderet, med mindre Produktet var defekt ved modtagelsen eller der er sket en fejl under fremsendelsen af Produktet.

Selskabet forpligter sig til at refundere det skyldige beløb til en Bruger, der har brugt sin fortrydelsesret, hurtigst muligt og senest inden for ti (10) dage efter udøvelsen af fortrydelsesretten og herunder:

- Hvis Brugeren returnerer alle Produkterne i sin bestilling, vil Selskabet refundere et beløb til Brugeren (i), der svarer til prisen for de returnerede Produkter plus leveringsudgifterne i forbindelse med fremsendelsen af disse Produkter;

- Hvis Brugeren ikke returnerer alle Produkterne i sin bestilling, men bevarer et eller flere bestilte Produkter, vil Selskabet ikke refundere leveringsudgifterne i forbindelse med fremsendelsen.

Refunderingen sker ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved betaling af den returnerede bestilling.

Hvis de bestilte Produkter er blevet betalt med:

 • Kreditkort, og dette kreditkort stadig er gyldigt, vil refunderingen blive ført ind på den konto, der er knyttet til kreditkortet.
 • Paypal, og Paypal kontoen stadig er aktiv, vil refunderingen blive ført ind på denne Paypal konto.

 

Hvis ovennævnte refunderinger mislykkes, vil refunderingen ske ved fremsendelse af en check til faktureringsadressen.

7.2 Bytning

Alle Produkter, som leveres i Europa, kan byttes på betingelse af at de er intakte, komplette, indpakket i den oprindelige emballage, at det varmelimende bånd ikke er brugt og at fakturaen for køb medfølger.

Brugeren har en frist på ti (10) dage til at bede om at få byttet et produkt.

For at gøre det, skal han/hun underrette os pr. telefon (33 (0)1 53 45 20 12) om sin hensigt at bede om at bede om at få byttet et Produkt.

Brugeren skal ikke betale leveringsudgifter i forbindelse med fremsendelse af det byttede Produkt.

Brugeren kan returnere sit Produkt til Selskabet via fragtmanden.

Brugeren skal varetage returneringsudgifterne (med mindre Produktet var defekt ved modtagelsen eller der er sket en fejl under fremsendelsen af Produktet).

 

 

8. GARANTI

Alle Produkterne, der sælges på Hjemmesiden, er dækket af en lovbestemt garanti for overensstemmelse (artikel L211-1 og efterfølgende i den franske forbrugerlovgivning) og en garanti mod skjulte fejl (artikel 1641 og efterfølgende i fransk borgerlig lovbog), som giver Brugeren mulighed for at returnere leverede defekte eller ikke overensstemmende Produkter for at få dem byttet under forbehold af disponibelt lager.

I det tilfælde hvor en ombytning ikke er mulig, forpligter Selskabet sig til at tilbagebetale prisen for det bestilte Produkt inden for en frist på tredive (30) dage efter modtagelse af det returnerede produkt af Brugeren på følgende adresse: GTI - Moondream, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Frankrig.

 

 

9. UNDERSKRIFTER OG BEVISER

Online oplysningen af kreditkortets nummer og den endelige godkendelse af bestillingen udgør under alle omstændigheder et bevis på hele bestillingen i overensstemmelse med den franske lov af 13. marts 2000 og medfører ret til indløsning af det beløb, der svarer til prisen på Produkterne på bestillingskuponen samt leveringsudgifterne.

Denne godkendelse gælder for underskrift og udtrykkelig accept af alle udførte handlinger på Hjemmesiden.

I tilfælde af en bedragerisk anvendelse af sit kreditkort, opfordrer vi Brugeren til straks at kontakte Kundeservice på 33 (0)1 53 45 20 12, pris for et lokalt opkald.

 

 

10. ANSVAR

Selskabet forpligter sig til at anstrenge sig for at yde den Brugeren den tilbudte service. Selskabet kan dog ikke drages til ansvar, hvis den manglende udøvelse af sine forpligtelser skyldes uforudsete eller uovervindelige hændelser i forbindelse med en tredjepart eller force majeure som defineret i den franske retspraksis.

Selskabets kan ligeledes ikke drages til ansvar:

 • for en manglende eller dårlig udførelse af de kontraktmæssige forpligtelser, som kan tilskrives Brugeren, blandt andet i forbindelse med indtastning af bestillingen på Hjemmesiden,
 • for ulemper eller skader i forbindelse med brugen af Internet, herunder afbrydelse af forbindelsen, ekstern indtrængning af hackere eller tilstedeværelse af en virus,
 • for enhver forsinkelse på grund af manglende lager.

 

 

11. OPHAVSRET

Selskabet har en rettighed, der tillader det at markedsføre alle sine Produkter på Hjemmesiden.

Alle hjemmesidens elementer og alle de elementer, der findes på Hjemmesiden, hvad enten de er visuelle eller med lyde, inklusiv underbyggende teknologi, mærker, logoer, grafikker, fotografier, tegninger og modeller, er beskyttet af ophavsret, mærker eller patenter. Deres offentliggørelse kan under ingen omstændigheder tolkes som en tildeling af en licens eller en hvilken som helst ret til at bruge de nævnte mærker og karakteristiske elementer, som er beskyttet af ophavsretten. Hvis de bruges, udsætter man sig for retsforfølgelse.

Det er dermed ikke tilladt at kopiere, reproducere, genpublicere, downloade, fremsende, videregive eller distribuere dokumenter fra Hjemmesiden med en hvilken som helst metode.

 

 

12. INFORMATIONER PÅ NAVN OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Selskabet forpligter sig til at beskytte den enkelte Brugers personoplysninger, som indhentes ved bestillinger. Alle personoplysninger behandles strengt fortroligt.

Filen med disse oplysninger har været genstand for en erklæring hos det franske datatilsyn (CNIL) nr. 1615774 v 0.

I overensstemmelse med den franske lov databeskyttelseslov, har Brugerne ret til at sætte sig imod, få adgang til og rette deres personoplysninger, som Selskabet har indsamlet. For at gøre krav på denne rettighed kan Brugerne skrive online til info@moondreamwebstore.com eller sende et brev til Selskabets adresse: GTI, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers - Frankrig.

 

 

13. GÆLDENDE LOV OG DOMSTOLSKOMPETENCE

De Generelle Betingelser er underlagt fransk lovgivning. Den kompetente domstol i tilfælde af stridsspørgsmål er den, der dækker det område, hvor den sagsøgte er bosat eller det sted, hvor produktet reelt er blevet leveret, alt efter sagsøgerens valg.

> Tilbage til sidens top